REGULAMIN
II Charytatywnego Biegu dla Autyzmu w dniu 20.04.2024 r.

I. Informacje ogólne

1. II Charytatywny Bieg dla Autyzmu odbędzie się 20. kwietnia 2024 roku w Parku Powstańców Śląskich w Zabrzu

2. W ramach II Charytatywnego Biegu dla Autyzmu odbędą się starty na dystansach:

• Bieg na 800 m dla dzieci

 • Bieg na 2 km bez ograniczeń wiekowych
 • Marsz na 2 km Nordic Walking
 • Bieg na 6 km bez ograniczeń wiekowych
 • Marsz na 6 km Nordic Walking

II. Organizatorzy i współorganizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Zabrzu

Współorganizatorami wydarzenia są:

 • Zabrzańska Inicjatywa Społeczna
 • Fundacja Dobrzy Ludzie Dzieciom
 • Klub Biegacza „Orły” Knurów
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Jana Dzierżonia w Zabrzu
 • Fundacja Wenanty

III. Kontakt

Kontakt do organizatorów:

telefon: 579 470 620
e-mail: info@niebieskiezabrze.pl

IV. Trasy

Trasa biegu i marszu NW znajduje się na terenie Parku Powstańców Śląskich w Zabrzu, wejście od ul. Czołgistów. Trasy są wyznaczone na drodze asfaltowej oraz ścieżkach leśnych.

Trasa będzie oznaczona i zostanie udostępniona na kilka dni przed startem.

Trasa nie posiada atestu PZL.

V. Dystanse

 • 800 m – bez ograniczeń wiekowych, dozwolony start z rodzicem, brak klasyfikacji najszybszych zawodników;
 • 2 km – bieg i marsz NW dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Bieg bez asysty rodziców, klasyfikacja najszybszych zawodników;
 • 6 km – bieg i marsz NW, bez ograniczeń wiekowych, klasyfikacja najszybszych zawodników.

VI. Harmonogram

Godziny startu poszczególnych konkurencji:

 • 800 m – godzina 11.15
 • 2 km – godzina 12.00 bieg
 • 2 km – godzina 12.05 start Nordic Walking
 • 6 km – godzina 12.30
 • 6 km – godzina 12.35 start Nordic Walking

VII. Uczestnictwo

 1. W zawodach na 2 km i 6 km może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który:

  a. wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy,

  b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej,

  c. podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów dotyczące Ochrony Danych Osobowych

  d. niepełnoletni zawodnik może wziąć udział w biegu, pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

  e. obowiązujący limit uczestników biegu na 800 m – 100 osób, biegu i marszu NW na 2km i 6 km – 300 osób. Limit dotyczy zapisanych i opłaconych zawodników

 2. Zapisy są przyjmowane od dnia 18 lutego do dnia 5 kwietnia lub do osiągnięcia limitu zawodników.

 3. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym organizatora. Organizator ustala termin wniesienia opłaty startowej na dzień 5 kwietnia 2024 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników, o których mowa w punkcie VII e.

 4. W biegu zawodnik może uczestniczyć z psem po spełnieniu warunków:

  a. pies musi być na smyczy
  b.właściciel psa zobowiązuje się do sprzątania po swoim psie
  c. pies musi posiadać aktualne obowiązkowe szczepienia

VIII. Wysokość opłaty startowej

 • 800 m – 40 zł płatne do dnia 20 marca
 • 800 m – 60 zł płatne od 21 marca do 5 kwietnia
 • 2 km i 6 km (bieg i marsz NW) – 60 zł płatne do dnia 20 marca
 • 2 km i 6 km (bieg i marsz NW) – 75 zł płatne od 21 marca do 5 kwietnia


Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup pomocy do terapii i zajęć specjalistycznych dla uczniów dotkniętych autyzmem i innymi niepełnosprawnościami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu.

IX. Informacje dla zawodników

 • W ramach opłaty uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
 • Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 15 w Zabrzu i będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 9.00 do 12.30.
 • Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
  a. osobiście – na podstawie dokumentu ze zdjęciem
  b.przez osobę upoważnioną – na podstawie upoważnienia
 • Pakiety, które nie zostaną odebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane, ani wydawane w późniejszym terminie

X. Informacje końcowe

 1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
 6. Biorąc udział w biegu/marszu NW, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

XI. Depozyt

Organizator zapewnia depozyt, który będzie znajdował się na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Jana Dzierżonia w Zabrzu.

Depozyt będzie czynny od godziny 9.00 do godziny 14.00.

XII. Klasyfikacje

Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Time-Sport.