Formularz zapisu

WAŻNE!
Każda osoba musi być zapisana na osobnym formularzu zgłoszeniowym!

Można wykonać jeden przelew za kilka osób, ale w tytule przelewu należy wpisać wszystkie osoby, za które jest przelew. W innym wypadku wpłata zostanie potraktowana jako wpłata od jednej osoby.

Wysokość opłaty startowej

  • 800 m – 40 zł płatne do dnia 20 marca
  • 800 m – 60 zł płatne od 21 marca do 5 kwietnia
  • 2 km i 6 km (bieg i marsz NW) – 60 zł płatne do dnia 20 marca
  • 2 km i 6 km (bieg i marsz NW) – 75 zł płatne od 21 marca do 5 kwietnia

Uwaga! Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dane do wpłaty:
Klub Biegacza Orły
nr konta

24 2530 0008 2007 1041 3032 0001 (nestBank)
TYTUŁ PRZELEWU: Wpisowe imię i nazwisko

Szczegółowe informacje dotyczące opłat zawarte są w regulaminie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informujemy, że Administratorami danych osobowych są:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3, tel./fax: 32 271 02 15, e-mail: sekretariat@sp41.zabrze.pl, REGON: 001073030, NIP: 6482355301.
2. FUNDACJA DOBRZY LUDZIE DZIECIOM, ul. Wolności 274, Zabrze 41-800, e-mail: dobrzyludziedzieciom@gmail.com, tel. 575-890-809, NIP: 6482771614 KRS: 0000506542.
3. Szkoła Podstawowa Nr 15 im Ks. Jana Dzierżona, ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-27-30, e-mail: sekretariat@sp15.zabrze.pl, REGON: 000726116, NIP: 648-11-02-064.
4. Klub Biegacza ORŁY z Knurowa, ul. Ignacego Paderewskiego 36, Knurów 44-194, tel. 503 104 383, e-mail: s.zawada@o2.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Nikolą Banasik, przesyłając wiadomość na adres e-mail: nikola@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa/Państwa dziecko udziału w “Biegu Na niebiesko”, obsługi uczestników wydarzenia oraz zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jak również jej archiwizacji oraz promocji wydarzenia i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie organizacji wydarzenia. Informacje o wydarzeniu, jego laureatach i fotograficzna relacja zostanie udostępniona na stronach internetowych Organizatorów oraz Patronów wydarzenia.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji Państwa praw prosimy o przesłanie wniosku na adres e-mail inspektora ochrony danych lub Administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.